Biografi

Ellen Sjö Sander spelar sällan musik äldre än 50 år och uruppför regelbundet ny musik för slagverk och marimba. Huvudfokus är marimba som soloinstrument och i ensemblespel. Ett stort intresse är hur man kan få större klang- och uttrycksmöjligheter vid marimbaspel och att fortsätta att utveckla marimbarepertoaren, gärna genom samarbeten med kompositörer.

Ellen är utbildad i klassiskt slagverk vid Högskolan för scen och musik (f.d. musikhögskolan) i Göteborg. Studierna inriktades huvudsakligen på marimbaspel med bl.a. Einar Nielsen och Daniel Berg som lärare. En termin tillbringades i Antwerpen, Belgien med fördjupning i marimbaspel för Ludwig Albert.

November 2013 genomfördes en turné till Östersund/Sundsvall/Härnösand med konserter och workshops med musikelever på olika nivåer. 2011 och 2013 deltog Ellen i ”Universal Marimba Competition” i Belgien, en solisttävling med deltagare från hela världen, samt Piteå Percussion Repertoire Festival 2011. Ellen har även deltagit i Choreosound 2009 (internationell workshop för dans och musik) och nyskrivna operan FLYKT. Genom åren har det även blivit ett antal master classes och kortare kurser inom marimba/slagverk med lärare som Keiko Abe, Ludwig Albert och Jonny Axelsson.